Knjigovodske storitve | SBM transport

Knjigovodske storitve

Skrbno vodimo knjige vašega podjetja, prilive in odlive ter evidentiramo vse nastale poslovne dogodke in izdelamo vse potrebne obračune,

Nudimo vam naslednje storitve:

  • knjiženje maloprodaje,
  • vodenje blagajne,
  • vodenje dnevnika glavne knjige,
  • vodenje evidence kupcev in dobaviteljev,
  • vodenje evidence osnovnih sredstev,
  • vodenje glavne knjige,
  • vodenje stroškov in prihodkov,
  • izdelava obračunov in zaključnega računa.

Računovodstvo

Kontakt

S B M Trgovina, inženiring in storitve Vinica d.o.o.

Sedež podjetja:
Hrast pri Vinici 50,
8344 Vinica

Poslovalnica podjetja:
S B M Trgovina, inženiring in storitve Vinica d.o.o.
Kolodvorska cesta 32,
8340 Črnomelj

T: (07) 356 93 40
F: (07) 356 93 41
G: (040) 643 652
E: sbm@siol.net